De mogelijkheden van beheer

Pakket A, technisch beheer

Hierbij zullen onze werkzaamheden bestaan uit het:
- controleren of eerste huur en waarborgsom zijn ontvangen vóór de incheck kan plaatsvinden
- uitvoeren van incheck en opmaken van inspectierapport aan het begin van een huurperiode
- regelmatig volgens de mogelijkheden die de huurovereenkomst biedt beoordelen of de woning als goed huurder wordt bewoond
- aanspreekpunt zijn over lopende zaken voor de huurder en rapporteren aan de eigenaar
- aanspreekpunt en contactadres zijn voor de bedrijven die met de eigenaar een onderhoudscontract hebben gesloten (voor CV, alarm etc.)
- coördineren van de oplossing van technische storingen; hiervoor kunnen zowel bij Hakkenbroek aangesloten als door uzelf geprefereerde professionals worden ingeschakeld.
- voeren van overleg met de eigenaar in geval van kostbare c.q. bijzondere reparaties
- tijdig contact opnemen met huurder en verhuurder om een eventuele verlenging en bijbehorende condities (huurverhoging etc.) te bespreken
- uitvoeren van uitcheck en opmaken van inspectierapport aan het einde van een huurperiode
- rapporteren aan de eigenaar omtrent zaken die op de waarborgsom kunnen worden ingehouden
- coördineren van schoonmaak en eventuele herstelwerkzaamheden na vertrek van de huurder aan het einde van de huurperiode
- begeleiden bij het opnieuw op de markt brengen van het object bij een aflopende huurperiode.

Pakket B, technisch én financieel beheer

Hierbij zullen wij zorgen voor alle bovenstaande componenten uit pakket A, aangevuld met het:
- controleren of de huurbetalingen door huurder tijdig plaatsvinden
- actie ondernemen bij niet (tijdige) betaling
- doorboeken van de huurbetalingen aan de eigenaar
- overschrijven van energieleveringen op naam van huurder of eigenaar, ook tussen huurperioden
- verrekenen van energiekosten in geval van voorschotbetalingen

Tarieven bij beheer

De volledige beheer vergoeding (Pakket B) is gelijk aan 6% van de overeengekomen huurwaarde.
Technisch beheer zónder de financiele beheercomponenten (Pakket A) kunt u afnemen tegen 4% van de huurwaarde.
Alle bedragen zijn exclusief 21% btw