Hoe kan ik via Hakkenbroek mijn woning verhuren aan expats?

Hakkenbroek Housing Company begeleidt de verhuur van uw appartement, huis of villa van begin tot einde. U vraagt zich af: hoe kan ik in de huidige markt het beste mijn woning verhuren aan expats? Hieronder vindt u in een aantal overzichtelijke stappen het gehele traject beschreven.

Uw woning verhuren

U stuurt ons een mail info@hakkenbroek.com , belt met een van onze vestigingen of u vult het contactformulier in.
Wij komen graag bij u langs om vrijblijvend kennis te maken, zowel met u als met de woning die u wilt gaan aanbieden. We bespreken met u de mogelijkheden en de wijze waarop wij de samenwerking kunnen aangaan. Na deze kennismaking kunnen we dan snel aan de slag met:

Inname

Wanneer u en wij goede kansen zien voor een succesvolle samenwerking maken we de afspraken concreet. Wij nemen dan uw woning op in ons bestand. Bij de inname worden notities van alle belangrijke zaken en een fotoreportage gemaakt.

Opdrachtovereenkomst

De afspraken over de samenwerking worden opgenomen in een opdrachtovereenkomst, die u ter goedkeuring en ondertekening wordt toegezonden.

Presentatie

Vervolgens wordt door ons met behulp van de verzamelde gegevens en het fotomateriaal een prachtige presentatie van uw huis gemaakt. Zowel brochure als webpresentatie worden hierbij professioneel door Hakkenbroek verzorgd.

Marketing

Uw appartement, huis of villa brengen wij zeer actief en breed onder de aandacht van potentiële huurkandidaten. Individuele expats, relocation specialisten, bedrijven, collega-bemiddelaars en -makelaars ontvangen onze presentatie en worden uitgenodigd een bezichtiging aan te vragen.

Bezichtiging

Iedere serieuze huurkandidaat wordt op zo kort mogelijke termijn de gelegenheid geboden uw huis of appartement te komen bezichtigen. Wij zijn hierbij vanzelfsprekend aanwezig.

Onderhandeling

Kandidaten worden uitgenodigd een huurvoorstel bij ons neer te leggen; wij bespreken dit voorstel met u en behartigen uw belangen optimaal indien uit dit overleg een onderhandeling volgt.

Afhandeling

Wanneer er tussen u en een kandidaat huurder overeenstemming is bereikt kan Hakkenbroek zowel de contractuele, financiële als praktische afhandeling voor u verzorgen. Zo kunt u veilig en gemakkelijk uw woning verhuren aan expats. Alle relevante gegevens worden verzameld, de kandidaat-huurder ontvangt van ons een intentieverklaring ter ondertekening, de huurovereenkomst wordt in concept rondgestuurd en bij wederzijds akkoord ter ondertekening aangeboden. Vervolgens checken wij of huurder aan zijn of haar financiële verplichting voldaan heeft en zijn wij aanwezig bij de incheck van de huurder in uw huis; daarbij wordt door ons een inspectierapport opgesteld, in de meeste gevallen voorzien van fotomateriaal. Aan het einde van de overeengekomen huurperiode zijn wij dan wederom aanwezig bij de check out en controleren of de huurder uw woning weer net zo goed oplevert als u het destijds aan de huurder heeft overgedragen. Gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst kunnen wij uw aanspreekpunt blijven. Ook kan Hakkenbroek u de zorg voor het volledige technische en/of financiële beheer uit handen nemen.

Tarieven bij verhuur

Indien een huurovereenkomst voor 6 tot 12 maanden tot stand wordt gebracht zal de verhuurder 8% van de totale huursom verschuldigd zijn voor het verzorgen van de marketing, presentatie, plaatsing advertenties, coördinatie, administratie en het opmaken van rapportages bij aanvang en einde van de huurperiode.

Bij een kortere verhuur geldt het volgende:
• Bij een huurperiode van 4 tot en met 6 maanden wordt 12% over de totaal te ontvangen huur in rekening gebracht.
• Bij een huurperiode korter dan 4 maanden wordt 20% over de totaal te ontvangen huur in rekening gebracht.

Indien de huurperiode langer is dan 12 maanden zal vanaf het 2e jaar 4% en vanaf het 3e jaar 2% van de totale huursom over de verlengde periode in rekening worden gebracht, ook wanneer deze periode door verlenging van de huurovereenkomst tot stand is gekomen.

Wanneer er zonder tussenkomst van Hakkenbroek Housing Company een huurovereenkomst tot stand wordt gebracht of bij beëindiging van de opdracht tot dienstverlening wordt € 250,- als vergoeding voor gemaakte kosten in rekening gebracht.

Alle tarieven zijn exclusief 21% BTW

Mijn woning verhuren 3bMijn woning verhuren 2bMijn woning verhuren 1b