Afhandeling na overeenstemming

Afhandeling

Zodra er tussen u en een verhuurder overeenstemming is bereikt zal Hakkenbroek zowel de contractuele, financiële als praktische afhandeling voor u begeleiden. Alle relevante gegevens worden verzameld, u ontvangt van ons een intentieverklaring ter ondertekening, op basis waarvan de huurovereenkomst wordt opgemaakt. Deze wordt in concept rondgestuurd en bij wederzijds akkoord ter ondertekening aangeboden. Vervolgens zijn wij aanwezig bij de incheck in uw nieuwe huis; daarbij wordt door ons een inspectierapport opgesteld, in de meeste gevallen voorzien van fotomateriaal. Aan het einde van de overeengekomen huurperiode zijn wij dan wederom aanwezig bij de check out waarna de sleutel weer aan de eigenaar wordt overgedragen. Na verrekening van eventuele kosten wordt de door betaalde waarborgsom door de eigenaar aan u geretourneerd. Gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst kunnen wij uw aanspreekpunt blijven.

Tarieven bij huurbemiddeling

Indien een huurovereenkomst tot stand wordt gebracht voor een woning die door u via Hakkenbroek Housing Company is bezichtigd zal u een courtagebedrag gelijk aan één maand huur verschuldigd zijn. Wij behartigen in dat geval uitsluitend uw belang als huurder.

Indien u echter heeft gekozen voor een woning waarvan wij met de eigenaar een bemiddelingsovereenkomst hebben gesloten bent u geen aanhuurcourtage verschuldigd. U betaalt ons dan uitsluitend een bedrag ter compensatie van de werkzaamheden, die wij in de aanloop voor u hebben uitegevoerd, zoals bezichtigingen, presentaties, (vertalingen van) contracten, handling etc.
Wij informeren u vanzelfsprekend duidelijk voordat u een (intentie tot) huurovereenkomst ondertekent welke kosten in rekening gebracht zullen worden.

Het kan voorkomen dat een woning weliswaar op onze site gepresenteerd wordt of met vermelding van onze naam te vinden is op een ander online platform zónder dat wij de eigenaar van de betreffende woning vertegenwoordigen; het doel van deze presentatie is dan geweest u als huurder te informeren. Uiteraard is dan door u als huurder de aanhuurcourtage verschuldigd.

Tarieven zijn exclusief 21% BTW