Huurprijzen anders vastgesteld

17 oktober 2014:

Huurprijzen anders vastgesteld

Het kabinet wil dat de populariteit en de locatie van een woning een grotere rol gaan spelen bij het vaststellen van de huurprijs. De WOZ-waarde van de woning gaat voor ongeveer een kwart meewegen in het puntensysteem, dat de maximale prijs bepaalt.

Minister Blok stuurt een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer om dat te regelen. De hoofdlijnen van het plan waren vorig jaar al vastgelegd in het Woonakkoord.

Volgens het kabinet ligt in het huidige puntensysteem te veel de nadruk op de oppervlakte en op voorzieningen als de keuken en het sanitair. Het voorstel moet daar verandering in brengen.

Doorstroming
Blok denkt dat investeren in nieuwe huurwoningen aantrekkelijker wordt als factoren als gewildheid en locatie meewegen. "Dat is belangrijk voor de doorstroming."

Een eerdere maatregel om 'schaarstepunten' in te voeren voor woningen in een gebied met grote woningtekorten vervalt. Het kabinet hoopt dat het nieuwe stelsel volgend jaar zomer kan ingaan.

Bron: nos.nl