Kadaster registreert meer verkochte woningen in augustus 2013

17 september 2013:

Kadaster registreert meer verkochte woningen in augustus 2013

In augustus 2013 registreerde het Kadaster 9.977 verkochte woningen. Dit is een stijging van 19% ten opzichte van augustus 2012 (8.384). Vergeleken met de voorgaande maand, juli 2013, is er sprake van een lichte stijging: 3,3%. Het Kadaster registreerde toen 9.659 verkochte woningen.
Het Kadaster registreert de transacties van bestaande koopwoningen op het moment dat de notaris deze bij het Kadaster laat inschrijven. Dat is dus het moment van eigendomsoverdracht, de koper wordt eigenaar van de woning.

Woningtypen
Vergeleken met augustus vorig jaar zien we een stijging van het aantal geregistreerde verkochte woningen bij alle woningtypen. Vrijstaande woningen stijgen het meest met 28,6%. Bij appartementen is de stijging het minst groot met 9,2%. Ook ten opzichte van de vorige maand, juli 2013, stijgen alle woningtypen. De grootste stijging is hier te zien bij de hoekwoningen met 12,4%. Bij appartementen is de stijging het minst groot met 0,5%.

Provincies
Ten opzichte van augustus 2012 stijgt het aantal geregistreerde verkochte woningen in alle provincies. De stijging is het grootst in Zeeland met 31,8% en het minst groot in Friesland met 2,7%. Vergeleken met juli 2013 laten alle provincies een stijging zien, behalve Friesland (-11,9%). In Flevoland was de stijging het grootst met 13,9%, in Overijssel met 0,3% het minst groot.

Hypotheken
Het aantal geregistreerde hypotheken nam in augustus 2013 met 1,1% toe ten opzichte van augustus 2012, van 14.446 naar 14.598. Vergeleken met juli 2013 (14.313) is er een stijging van 2,0%. In augustus 2013 vonden 95 executieveilingen plaats. Dit is een daling van 44,1% ten opzichte van augustus 2012 (170).

Bron: redactie Vastgoed Actueel