Privacy beleid

ALGEMEEN
Uw privacy is belangrijk voor ons. Ons beleid op dit terrein is bedoeld om u het vertrouwen te geven in de privacy en veiligheid van de persoonlijke gegevens die wij van u (zouden) kunnen verzamelen wanneer u een bezoek brengt aan onze website.
Houd er echter rekening mee dat we niet verantwoordelijk zijn voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens wanneer u die verstrekt aan applicaties van derden of websites die toegankelijk zijn via onze website. Wij raden u aan het privacy beleid van een website van derden die u gebruikt zorgvuldig te beoordelen.

VERZAMELEN VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE
Wanneer u onze website gebruikt, kan u worden gevraagd om persoonlijke gegevens zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer.
Door ons deze informatie te verstrekken gaat u ermee akkoord dat wij deze gebruiken op de wijze zoals beschreven in dit beleid.
U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een email te sturen naar info@hakkenbroek.com. Wij zullen uw persoonlijke informatie retourneren of vernietigen binnen vijf dagen na ontvangst van de intrekking van uw toestemming.
Cookie-informatie, pagina's die u hebt aangevraagd en uw IP-adres kan ook worden opgenomen door ons en/of door derden zoals uiteengezet in dit beleid.

GEBRUIK VAN PRESTATIE GEGEVENS
Hakkenbroek kan de prestatie gegevens gebruiken, met inbegrip van prestatie statistieken, bug fixes en andere soortgelijke gegevens ("Prestaties") die zijn geüpload naar onze website. Hakkenbroek kan dergelijke prestatiegegevens gebruiken op enigerlei wijze met inbegrip van -maar niet beperkt tot- het gebruik, bewerken, wijzigen, reproduceren, publiceren en / of distribueren van de prestatiegegevens voor welk doel dan ook, commercieel of anderszins, mits deze prestatiegegevens ontdaan zijn van alle persoonlijk identificeerbare informatie.

GEBRUIK VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE
We gebruiken persoonlijke informatie om ons in staat te stellen om uw service aanvragen te verwerken, toegang te geven tot bevoorrechte delen van de website, nieuwsbrieven te sturen, uw bezoek aan onze website te analyseren en zijn hierdoor in staat de website en diensten die wij aanbieden te verbeteren. We kunnen incidenteel marktonderzoek uitvoeren en u de details sturen van de diensten en aanbiedingen die volgens ons interessant voor u kunnen zijn. Als u geen prijs stelt op deze informatie, kunt u een e-mail sturen naar info@hakkenbroek.com

OPENBAARMAKING VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE
We kunnen informatie over u verstrekken aan onze medewerkers en agenten om eventuele producten en diensten die door Hakkenbroek aan u verstrekt zijn te beheren.
Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet bekend maken aan derden, tenzij u toestemming hebt gegeven voor een dergelijke openbaarmaking of we daartoe verplicht zijn door de wet. Mocht u onze algemene voorwaarden of de gebruiksvoorwaarden schenden of als we verplicht zijn uw persoonlijke gegevens openbaar te maken of te delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting, kunnen wij uw informatie bekend maken aan een bevoegde autoriteit. Dit kan onder meer het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties betreffen met het oog op bescherming tegen fraude en vermindering van het kredietrisico. Bij het openbaar maken van persoonlijke informatie wordt strikt gecontroleerd en volledig in overeenstemming gehandeld met de huidige Nederlandse wet.

COOKIES
Cookies zijn kleine gegevensbestanden die een website die u bezoekt kan bewaren op uw computer of handheld die meestal een anonieme unieke identificatiecode hebben. Onze website maakt geen gebruik van cookies.

VEILIGHEID
Alle veiligheid op onze website wordt serieus behandeld. Indien van toepassing ondernemen we veiligheidstappen in onze back-end systemen die klanteninformatie opslaan en om data overdracht te beschermen. Dit is echter geen garantie dat een dergelijke gegevens niet kunnen worden geopend, gewijzigd of verwijderd door niet juist functioneren van firewall of andere beveiligingssoftware.
Als u nog zorgen mocht hebben over de veiligheid dan verzoeken wij een email te sturen naar onze klantenservice op info@hakkenbroek.com .

BELEIDSWIJZIGINGEN
Wijzigingen in dit beleid zullen worden geplaatst op onze website. U wordt aangeraden om de website regelmatig te controleren om onze meest recente privacy beleid te bekijken.